Thiết Bị Xử Lý Nước Sinh Hoạt Karo Plus

(Chưa gồm VAT)

  1. Than hoạt tính
  2. Hạt lọc Thạch Anh
  3. Hạt lọc mangan
  4. Hạt lọc Cation
  5. Và một số hạ lọc khác tùy theo từng nguồn nước và mức độ ô nhiễm

KAROPLUS Chuyên gia lọc nước 0966365183 Bỏ qua