Combo chậu rửa và vòi rửa mặt Karoplus Model EV3000
z3933438211445_6412c5b0d540b44fd0e815e0f0d51ba5
z3933439460139_ec75966d36a458b76dd47f7b289bf307
z3933438207842_e9a7b9a7db0a8770175c13f0d4e4e02e
z3933439474802_d73cc1c3ed79febce7c91ed4cf0731d0
z3933438131479_008b1512dc57d4123d43ab5d6a3bc429

Combo chậu rửa và vòi rửa mặt Karoplus Model EV3000

3.200.000 3.000.000 (Chưa gồm VAT)

Combo chậu rửa và vòi rửa mặt Karoplus Model EV3000

Chậu sứ hoa văn hiêu Karoplus

Hoa văn được đốt cùng men

Thông số kĩ thuật 46x33x14 ĐVT Cm

KAROPLUS Chuyên gia lọc nước 0966365183 Bỏ qua